Frank Becker

Frank Becker er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering med også erfaring fra nevrologi og nevrokirurgi. Han jobber som klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Han har omfattende klinisk og forskningserfaring innen nevrorehabilitering. Becker leder fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst, og har vært involvert i flere prosjekter i Helsedirektoratet. Teknologi i rehabilitering generelt, og spesielt e-helse, er blant områdene Becker jobber med både klinisk, forskningsmessig og som leder. Et spesielt interesse gjelder telerehabilitering ved språkvansker etter hjerneslag (afasi) der han har ledet utviklingen av et opplegg for å tilby personer med afasi språktrening per videokonferanse. Opplegget har gjennom doktorgradsprosjektet til Hege Prag Øra vist seg å være gjennomførbar og effektiv, og er blant prosjektene presentert i den nasjonale rapporten “Forskning og innovasjon til pasientens beste 2019”.