Kristin Lie Romm

Kristin Lie Romm er leder av Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose ved Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun har lang klinisk erfaring og har forsket på ulike aspekter ved tidlig psykose. De siste årene har hun vært opptatt av hvordan helsetjenestene våre fungerer og jobber med digitale støtteverktøy for både pasienter og pårørende innenfor psykosefeltet. På konferansen skal hun presentere et digitalt støtteverktøy for pasienter med psykose og bipolar lidelse, iTandem.