Hans Olav Melberg

Hans Olav Melberg er førsteamanuensis ved Institutt for Helse, Universitetet i Oslo, forsker ved OUS, og sitter i arbeidsutvalget for forskere som gir innspill til Helsedataprogrammet. Han er utdannet samfunnsøkonom fra Oxford University (BA) og Universitetet i Oslo (PhD) og har de siste ti årene jobbet med analyse av registerdata og programmering. I 2012 var han Harkness Fellow ved University of Pennsylvania (LDI, Wharton) der han jobbet med å utvikle metoder for å analysere registerdata. I 2019-2020 var han gjesteforsker ved Data Science Institute, Vanderbilt University, USA og arbeidet med maskinlæring og kunstig intelligens. Han har tidligere vært medlem av Prioriteringsutvalget for helse og rådgivende medlem av Teknologirådets arbeidsgruppe for big data. For tiden leder han to større forskningsprosjekter på registerdata finansiert av Universitetet og private selskap, og  arbeidet med økonomisk evaluering i to EU-finansierte forskningsprosjekter.