Kristin Weidemann Wieland

Kristin Weidemann Wieland er områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS (Kommunesektorens organisasjon).  Hun har bred toppledererfaring fra både privat og offentlig sektor og har hatt ansvar for flere store omstillings- og endringsprosjekter. I tillegg til omstilling av organisasjon og tjenester gjennom innovativ bruk av teknologi, brenner hun for utvikling av kunnskapsbasert praksis og hvordan offentlig-privat samarbeid kan brukes som strategisk virkemiddel for endring. Kristin begynte i KS i august 2018 og har tidligere blant annet jobbet som kommunaldirektør i Bærum kommune og vise adm.dir i Helse Sør-Øst RHF. Hun er utdannet Siv.ing i Informasjonssystemer fra NTH (nå NTNU) og en MBA fra NHH.