Ole Johan Borge

Moderator

Ole Johan Borge er avdelingsdirektør i Forskningsrådet med ansvar for helseforskning og helseinnovasjon. Forskningsrådet finansierte prosjekter for 1,7 milliard innen disse områdene i 2019. Borge er utdannet agronom, har en mastergrad i bioteknologi fra Universitetet i Oslo og en ph.d. grad på stamcellebiologi fra Universitetet i Lund, Sverige. Han har forskningserfaring fra USA. Borge har tidligere jobbet som direktør i Bioteknologirådet, finansanalytiker hos Pareto Securities ASA og som avdelingsleder hos Innovasjon Norge med fokus på områdene helse og IKT.