Tellu

Om sponsoren

Tellu er en ledende totalleverandør av velferdsteknologi, med en bred portefølje robust og gjennomprøvd teknologi for trygghet og mestring, digital hjemmeoppfølging og digitalt tilsyn. Sammen med kommuner og sykehus jobber vi for å skape innovative løsninger som kommer ansatte, pasientene, brukerne og deres pårørende til gode. Tellu utvikler og drifter en dedikert e-helse integrasjonsplattform som samler, behandler og reagerer på data fra et stort antall forskjellige typer sensorer. Gjennom plattformen syr vi sammen ulike løsninger og setter de i system.

For mer informasjon ta kontakt med oss på rune.wilhelmsen@tellu.no

https://www.tellucloud.com/

Tellu

Intervju med Ole Christian Olssøn, Daglig leder i Tellu.

Hva mener dere er utfordringene til helsesektoren i dag?

Eldrebølgen og generell knapphet på ressurser skaper utfordringer for helsetjenesten. Helseutgiftene øker, samtidig som det spås behov for enormt mange nye helse ressurser i framtiden. Dette er en lite bærekraftig utvikling. Et konkret tiltak som adresserer dette vil være å legge til rette for at pasientene tar en større del i egen helseoppfølging. Dette vil kunne avlaste helsetjenesten, samtidig som pasientene vil kunne leve bedre med egne sykdommer og oppleve økt livskvalitet.

 

Hvordan kan deres løsninger bidra digitalt?

Det er behov for at norske kommuner og sykehus tettere skal kunne følge opp pasienter i eget hjem, og for at pasientene tar større del i egen helseoppfølging. Vi har klokkertro på at digital pasientmedvirkning vil bidra til at flere kan få hjelp, og at kvaliteten på behandlingen blir bedre og mer tilpasset den enkeltes behov.  Tellu utvikler og drifter en markedsledende integrasjons- og tjenesteplattform for e-helse som muliggjør dette. Plattformen er integrert mot en rekke velferdsteknologiske sensorer, samt mot fagsystemene i helsetjenesten. Gjennom vår plattform kan vi tilby en bred portefølje velferdsteknologiske tjenester, digitalt tilsyn, og digital hjemmeoppfølging.

 

Hvordan har Covid-19 påvirket dere?

Covid-19 har akselerert behovet for digitale løsninger som gir trygghet og mestring gjennom helseoppfølging på avstand. Vi opplever økt etterspørsel for våre løsninger, spesielt digitalt tilsyn og digital hjemmeoppfølging.  Løsninger vi har levert til norske kommuner i kampen mot Covid-19 omfatter bl.a:

  • Digitalt tilsyn med kamera- og sensorteknologi for at helsepersonellet kan utføre visuelle tilsyn uten fysisk å oppsøke pasienten.
  • Digital hjemmeoppfølging med Covid-19 registrering hvor pasientene selv rapporterer Covid-19 symptomer ved å svare på et spørreskjema hjemmefra, og både pasient og helsepersonell unngår unødvendige reiser eller fysisk kontakt.
  • Helsefaglig responssenter som varsler helsepersonell fra hjemmetjenesten som rykker ut om påvist eller mistenkt Covid-19 smitte.

 

Hva forventer dere fra EHiN?

EHiN er Norges største e-helse konferanse, og en viktig møteplass. Vi ser frem til faglig påfyll, gode virtuelle diskusjoner, og ikke minst muligheten til å vise frem vår kompetanse innen e-helse og velferdsteknologi samt spennende kundehistorier.

Ole Christian Olssøn

Ole Christian Olssøn, Daglig leder i Tellu