Helsedata i krisetid

Vi ønsker mest mulig flyt i våre helsedata. Men hva gjør vi når krig og andre kriser truer oss? Har vi nok kompetanse for å sikre oss?

Moderator: Sverre Fossen, NHN


v/Johan Ronæs, Administrerende direktør, Norsk Helsenett


v/Inge Kampenes, spesialrådgiver i Advansia


v/Birgitte Engebretsen, administrerende direktør, Telenor Norge


v/Bjørn Astad, Internasjonalt samarbeid og beredskap