Lederdebatt – hvordan bygger vi Norge videre?

I denne sesjonen vil snakke mer om det som er blitt sagt i forbindelse med sesjonen Norge og Norden i verden

Vi er godt på vei i “The Digital Decade”, hvordan skal Norge (og Norden) holde tritt med tekno-utviklingen, samtidig som vi ivaretar våre gode helsetjenester.

Her vil dere se:

  • Bjørn Guldvog (Direktør i Helsedirektoratet)
  • Ingrid Stenstadvold Ross (Generalsekretær i Kreftforeningen)
  • Lill Sverresdatter Larsen (Leder for Norsk Sykepleierforbund)
  • Johan Ronæs (Administrerende direktør Norsk Helsenett)
  • Anne-Karin Rime (President i Den Norske Legeforening)
  • Mariann Hornnes (Direktør Direktoratet for e-helse)
  • Kristin Weidemann Wieland (Områdedirektør FID, KS)

Moderator: Elisabeth Jakobsen, Kreftforeningen