Kristin Weidemann Wieland

Områdedirektør FID, KS

Kristin Weidemann Wieland har vært områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS siden 2018. Hun kom fra stillingen som kommunaldirektør i Bærum kommune, der hun bl.a. hadde ansvar for Digitalisering og IKT, Eiendom, Økonomi og HR. Kristin sitter i styrene for Norsk Helsenett SF og Felles kommunal journal interim. Hun har tidligere bl.a.  vært viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og adm.dir. i Kunnskapsforlaget. Kristin er siv.ing. i data fra NTH og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.