Helsedata som bankdata

Hvorfor får mine bankdata være med på reise, mens mine helsedata må være hjemme?

Mens vi i dag er vår egen banksjef i nettbanken går fremdeles pasienter med legemiddellister, journalnotater fra den ene behandleren til den andre. Papirkopier fraktes mellom behandlingssteder, mens vi samtidig teller skritt, måler puls og blodtrykk, eller måler blodsukkernivået hjemme. Hvordan var reisen fra bankfilialen til den digitale bank? Og hva er veien videre i grenselandet privat og offentlig samarbeid? Hva kan Helsesektoren lære av banksektoren?

Moderator: Hans Jacob Moe, kommunikasjonssjef, TietoEvry


v/Hans Jacob Moe, Head of Communication & Marketing TietoEvry


v/Lucie Aunan, Direktoratet for e-helse


v/Cathrine M. Lofthus, Departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet


v/Christer Mjåset, COO, Helseplattformen


v/Eivind Gjemdal, daglig leder i Bits

v/Liv Oftedal Rossow, produktområdeleder, Helsedata i Oslo


v/Charlotte Borge-Andersen, daglig leder i Pancreas KreftNettverk Norge PKNN