Liv Oftedal Rossow

Produktområdeleder, Helsedata i Oslo

Liv Oftedal Rossow er produktområdeleder for Helsedata i Oslo – Oslo kommunes satsing på økt deling av helseopplysninger på en trygg og effektiv måte. Helsedata i Oslo utvikler digitale produkter for bruk i Oslo kommunes helsetjenester, men bidrar også i nasjonale og regionale prosjekter med samme mål.