Georg F. Ranhoff

avdelingsdirektør, Direktoratet for e-helse

Georg F. Ranhoff er department director of International Standardisation, Direktoratet for e-helse