Helle Sörensen

Projekt- och utvecklingsledare, Östersunds kommun

Helle Sörensen har mer än 20 års erfarenhet som sjuksköterska, utbildat i Danmark och har arbetat som sjuksköterska i 3 olika nordiska länder samt på Grönland. Senaste 17 åren i Östersunds kommun, Sverige och främst inom området äldre och deras utmaningar. Från förstalinjens chef på särskild boende för äldre till projekt- och utvecklingsledare med fokus på vårddokumentation, förändringsledning och implementering av ny teknik som stödjer förlängt boende i hemmet och vårdkvalitet. Sista 3 åren primärt arbetat som huvudprojektledare för EU-finansierat Interreg projektet VälTel 2.0

Brinner för att ny teknik, metoder och arbetssätt skall stödja och främja det hälsofrämjande arbete både för medborgare och medarbetare och alltid med mål att det skall ge nytta för dem vi är till för.