Therese Norbäck

Verksamhetsutvecklare inom Vård- och omsorgsförvaltningen, Östersunds kommun
Therese Norbäck har arbetat i Östersunds kommun i 7 år, kom tidigare från den privata vårdsektorn. Har mer än 20 års erfarenhet inom vård- och omsorg, allt från undersköterska, första linjens chef till i dag då jag arbetar som verksamhetsutvecklare med fokus på särskilt boende och hemtjänst.
Mitt uppdrags som verksamhetsutvecklare innebär att jag stödjer verksamheterna i införandet av nya arbetssätt och nya verktyg.

Foredrag: Presentation av arbetet med digitalisering av kostregistrering – från ide – behovsanalys – framtagen av prototyp – till idag färdig lösning som är implementerad i verksamhet. Ett konkret exempel på verksamhetsnära innovationsarbete.