Sikkerhet i en stadig mer mobil helsesektor

Sikkerhet blir et stadig større spørsmål innen helse. Her er tre foredrag rundt dette temaet.

Moderator: Nard Schreurs, CEO i EHiN


v/Tord-Eirik Børdal

  • Strategi for å kvitte seg med brukernavn/passord
  • Sikrere tilgangsstyring med regulert ID i bunnen
  • Enklere brukerreiser for alle ansatte (én brikke for innlogging til mest mulig)
  • En av de første sykehusene i Europa til å ta i bruk FIDO2-teknologi på eIDAS sikkerhetsnivå Høyt som autentiseringsmekanisme på alle arbeidsflater (PC, Tynnklient, nettbrett, mobiler osv.)
  • Mest mulig SSO som muliggjør innloggingsfederering mellom ulike applikasjoner
  • Direkte tilgang til offentlige tjenester som krever samme sikkerhetsnivå

Cybersikkerhet: status sett fra HelseCERT

v/Gunnar Johansen, Norsk Helsenett

  • Sikkerhetsutfordringer og status i helsesektoren, state of the union
  • Et overordnet blikk på cybersikkerhetsstatus i Norge i dag

Hvordan ivareta cybersikkerhet på individnivå i organisasjonen

v/Andre Meldal, Norsk Helsenett

  • Eksempler på gode rutiner og regler: passord og sånne ting
  • Hva gjør vi for å ivareta god hygiene på sikkerhetsfronten?