Cathrine M. Lofthus

Departementsråd, Helse- og omsorgsdepartementet

Cathrine Marie Lofthus (f.1970) er departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun kommer fra stillingen som administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Cathrine har embetsstudiet i medisin og medisinsk doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun er i tillegg høgskolekandidat innen økonomi, administrasjon og ledelse fra Universitetet i Sørøst-Norge.