Hans Johan Tofteng

Grunder og daglig leder, Easymeeting

Hans Johan Tofteng er grunder og daglig leder i Easymeeting, som utvikler Nattugla. Nattugla ble laget i nært samarbeid med IT og helsepersonell fra Harstad kommune.

Hans Johan skal snakke om hvordan Nattugla skaper trygghet og nattero for hjemmeboende eldre, og hvordan helsearbeidere kan unngå mange unødige kjøreturer nattestid.