Hege Merethe Hagen

intensivsykepleier, Ullevål sykehus

Hege Merethe Hagen er utdannet intensivsykepleier, og har jobbet med akuttmedisin på Rikshospitalet og Drammen sykehus i flere år. Hun har de siste årene ledet Pacemaker og ICD senteret på Ullevål sykehus, og har totalt 20 års erfaring fra sykehusvesenet.

Hege Merethe har bakgrunn i ledelse fra OUS lederprogram, og Samspill og ledelse fra Handelshøgskolen BI. Hun er spesielt interessert i helseutvikling, og er særlig opptatt av fremtidsrettede muligheter innen velferdsteknologi, og hvordan tjenesten kan jobbe for å skape og etablere et best mulig tilbud til brukerne av helsetjenesten.