Linda Grøndal-Eeles

doktorgradsstipendiat, USN

Linda Grøndal-Eeles er doktorgradsstipendiat ved USN Senter for helse og teknologi og forsker på responssenter og responstjenester. Hun er utdannet sykepleier og har master i innovasjon og ledelse fra USN Handelshøyskolen. Linda har lang erfaring fra pre-hospitale tjenester og den akuttmedisinske kjede (ambulanse, legevakt, AMK og akuttmottak). Hun har også jobbet med helseteknologi på leverandørsiden og ledet større innovasjons- og implementeringsprosjekter