Signe Lohmann-Lafrenz

assisterende prosjektleder STUNTH, NTNU

Signe Lohmann-Lafrenz er assisterende prosjektleder i STUNTH, spesialist i arbeidsmedisin og forsker ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU og FoU enhet for helse og arbeid i Midt-Norge, St. Olavs hospital HF.