Trine Skei Grande

Partner, rådgiver, politiker

Trine Skei Grande har lang erfaring fra norsk politikk gjennom ulike statsrådsroller, deriblant som visestatsminister. Hun har 20 år på Stortinget bak seg og dessuten bred erfaring fra kommunestyre, fylkesting, bystyre og byråd i Oslo. Trine var også partileder i Venstre fra 2010 til 2020 i en periode der partiet doblet medlemstallet, og hun er spesielt kjent for sitt store engasjement og brede kunnskap på klima- og miljøfeltet.

Hun har vært både kultur og likestillingsminister,  og Kunnskaps- og integreringsminister, leder av Venstre, Stortingsrepresentant for Oslo, Byråd for kultur og utdanning i Oslo og styreleder i en rekke bedrifter og organisasjoner.