Trygve Shadi Restan

tjenestedesigner, Sykehuspartner

Trygve Shadi Restan er utdannet designer fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og jobber som tjenestedesigner i Sykehuspartner HF. Han brenner for å skape gode brukeropplevelser for pasienter og helsepersonell.

I Helse Sør-Øst prosjektet «Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform» har Trygve hatt mulighet til å briljere med det som funker best – nemlig å sitte tett på brukerne og designe og utvikle løsninger sammen med dem. Han ønsker å dele erfaringer og inspirere andre til å jobbe mer kreativt med de som faktisk skal bruke løsningene vi lager.