Elisabeth Dreier Sørvik

Moderator

Elisabeth Dreier Sørvik er samfunnsviter med flere års erfaring fra utviklings- og innovasjonsarbeid i offentlig sektor. Elisabeth jobber som spesialrådgiver ved Innovasjonsavdelingen i Oslo universitetssykehus, blant annet med OUS hjemme, som er en satsning ved sykehuset på hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging.