Jørgen Ibsen

Jørgen Ibsen er Ph.d. stipendiat Vestre Viken HF og har jobbet med Distriktsbasert CT undersøkelse og behandling av akutt hjerneslag. Han har tidligere jobbet som overlege på medisinsk avdeling på ringerike sykehus, og på geriatrisk avdeling på Bærum sykehus. 

Ibsen er utdannet Cand. med ved Universitetet i Oslo og er spesialist i indremedisin.