Psykisk helse – utfordringene og mulighetene

Det er mange utfordringer innen psykisk helse. Vi leser stadig overskrifter i nyhetene om økt pågang til tjenestene. Men det er også mange gode behandlingstilbud – både under utvikling og i bruk. Hva skal til for at flere tar tjenestene i bruk og ønsker digitale behandlingstilbud (eller nye tilbud)? Hvordan skal vi skape en innovasjonsvilje – ikke bare hos de som utvikler løsninger og iverksetter dem, men også hos de som skal bruke dem – fagpersonell og pasienter? Hvordan klarer vi å snu etablert klinisk praksis?

Vi har samlet et knippe spesialister som alle har lang fartstid innen psykisk helsetjeneste – både organisatorisk, faglig og teknisk, og vil belyse utfordringene – men ha fokus på løsningene.

I samarbeid med Helse Sør-Øst

Moderator: Anita Moe Larsen, Chief Operating Officer, Nordic Neurotech


Hva skjer innen psykisk helse og hvordan ser utfordringsbildet ut?

v/Cecilie Skule, fagdirektør psykisk helsevern og rus, Helse Sør Øst RHF


Hva finnes av digitale behandlingstilbud?

v/Ole Johan Kvan, enhetsleder Teknologi og ehelse, Helse Sør Øst RHF


Praktisk eksempel på hva som er gjort og hvordan det er mottatt

v/Marianne Aalberg, Akershus universitetssykehus


Må vi implementere også?

v/Arild Aasen, Sykehuset i Vestfold, Prosjektleder e-mestring i HSØ


Dialog 
Vi møter utfordringen med nye og gode løsninger, men det er ikke alltid nok. Hva skal til?