Digital hjemmeoppfølging – hvordan kan du lykkes?

Her er noen læringspunkter og tips om hvordan man kan lykkes med digital hjemmeoppfølging. Bodø kommune, Nordlandssykehuset og Agder-regionen deler sine erfaringer, og forteller hva de tror om utviklingen videre.

I samarbeid med Tellu.

Moderator: Anita Das, Director, PwC Norway


En introduksjon av digital hjemmeoppfølging, viser til resultat fra forskning om fordeler og utfordringer

v/Karin Sygna, ansvarlig digital hjemmeoppfølging, Tellu


Spesialisthelsetjenestens perspektiv: Erfaringer med digital hjemmeoppfølging og tanker om veien videre
v/Merete Johansen, prosjektlederNordlandssykehuset


Kommunenes perspektiv: Praktiske erfaringer fra implementering og bruk av digital hjemmeoppfølging, og tanker om veien videre

v/Vibeke Tellmann, rådgiver, Bodø kommune og Merete Johansen, prosjektlederNordlandssykehuset

Deling av viktige læringspunkter som gjør det enklere for andre å gjennomføre en tilsvarende prosess.


Perspektiv fra region: Erfaringer fra Agder og tanker om fremtiden

v/Christine Widding Kaspersen, Prosjektleder digital hjemmeoppfølging Agder-regionen

Hvordan kan digitale tjenester bidra til et bedre helhetlig pasientforløp og at innbyggere kan bo lenger hjemme?