Elin Thygesen

Professor i e-helse, UiA

Elin Thygesen er professor i e-helse og har vært tilknyttet Senter for e-helse siden 2011. Hun har doktorgrad og hovedfag i helsefag fra Universitetet i Bergen. Tema for doktorgradsavhandlingen var ‘Subjective health and coping in care-dependent old persons living at home’. Elin var ferdig utdannet sykepleier i 1987. Hennes kliniske erfaring har hun primært fra kommunehelsetjenesten, innen eldreomsorg og rehabilitering. Hun ble ansatt ved det som ble kalt Kristiansand Sykepleierhøgskole i 1992 og har siden jobbet ved Høgskolen i Agder og nå Universitetet i Agder, hele tiden knyttet til sykepleieutdanningen.

Forskningsarbeidet hennes befinner seg primært innen tre hovedområder: Teknologistøtte i samhandlingTelemedisin til personer med kroniske lidelser og Velferdsteknologi for trygghet og mestring. I de fleste prosjektene brukes Samskaping som metode for utvikling av tjenester og teknologiløsninger.