Håkon Tverrli

virksonhetsarkitekt, Direktoratet for e-helse

Håkon Tverrli Tverrli er seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse og har nesten 30 års erfaring med IKT-arkitektur og strategisk utvikling i ulike roller innen bransjene Telecom, Finans, Kultur, Arbeid og Velferd og Helse. Fra 2016 har han jobbet som virksomhetsarkitekt og har i disse årene arbeidet med tverrsektorielle behov, strategier og tiltak –  fra 2021 i Livshendelsen Alvorlig sykt barn. Tverrli er utdannet sivilingeniør i elektronikk fra NTNU.