Høydepunkter fra Livshendelsen Alvorlig sykt barn

Bjørn Guldvog inviterer til en gjennomgang av utvikling og funn fra Alvorlig sykt barn. Sammen med spennende gjester tar han samtaler om innovasjon, eksperimentering, brukerinvolvering og kommunedeltagelse.

Siden lansering av digitaliseringsstrategien i 2019 har Helsedirektoratet samarbeidet med flere sektorer for å nå målet om sammenhengende tjenester for foreldre med alvorlig syke barn.

 

Moderator: Bjørn Guldvog, direktør, Helsedirektoratet. 


Filmsnutt fra Elin i Løvemammaene og film fra Racecar med funn fra undersøkelse


Samtale med brukere
 v/Irene Ahnell, skuespiller og mor og ansvarlig for podcasten «Hjerneskada – en hoderystende podcast«, og Benjamin Berglen, UiO-student og deltaker i ungdomspanelet til livshendelsen.


Informasjon om livshendelsen
v/Karl Kristian Bekeng(AP), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS. 


Innovasjonseksperimentering – Erfaringer fra Flekkefjord kommune
v/Sophie Bouffard, barnekoordinator  fra Flekkefjord kommune 

I 2021 fikk prosjektet StimuLab-midler som ga muligheten til å teste ut nye måter å jobbe på.
I Flekkefjord kommune ble det testet ut eksperimentering som metode sammen med tjenesteutøvere og familier. Her får vi se filmklipp fra arbeidet, etterfulgt av en samtale med Bouffard.


Enklere tilgang til informasjon
v/Håkon Tverrli, virksomhetsarkitekt, Livshendelsen Alvorlig sykt barn – Direktoratet for e-helse.

Filmklipp og og samtale om det nye prosjektet Enklere tilgang til informasjon. Dette prosjektet var ett av tiltakene som ble prioritert å jobbe videre med etter StimuLab som har fått støtte fra Medfinansieringsordningen.


Refleksjoner og samtale med alle deltakerne

Les mer: https://alvorligsyktbarn.no/