Jo Winding Harbitz

seniorkonsulent, PA Consulting

Jo Winding Harbitz er seniorkonsulent i innovasjonsselskapet PA Consulting og jobber primært ut mot selskapets kunder innen helse og offentlig sektor.

Jo var avdelingsdirektør i Helsedirektoratet i 7 år og ledet Helsedirektoratets kompetansesenter for ny teknologi, tjenestedesign og prosjekt- og prosessledelse. I denne rollen var han prosjekteier for det nasjonale koordineringsprosjektet for KI i helsetjenesten. Han har gjennom hele karrieren jobbet med digitale temaer og hvordan teknologi påvirker samfunn og mennesker.