Kenneth Iversen

kundedirektør, Sykehuspartner

Kenneth Iversen brenner for å hjelpe våre sykehus og våre pasienter med ny teknologi. Kenneth er kundedirektør i Sykehuspartner HF og leder Sykehuspartners serviceområder som i økende grad benytter markedet til å løse sine oppgaver. Han leder også Sykehuspartners arbeid med innovasjonsstøtte til helseforetakene i Helse Sør-Øst, hvor det å legge bedre til rette for markedsdrevet innovasjon – raskere vei fra innovasjon til produksjon – står sentralt.

Kenneth har  bred bakgrunn fra det private næringsliv med utvikling og leveranser av e-helse-teknologi til det nordiske sykehusmarkedet.