Marthe Iversøn Standeren

rådgiver, SAS Institute

Marthe Iversøn Standeren er rådgiver for helse og life science i softwareselskapet SAS Institute. SAS Institute er et av verdens ledende softwareselskap innen analytics, og leverer software til helseforetak både i Norge og globalt. Marthe arbeider i et nordisk team, og har god erfaring fra helsesektoren med å behandle data til innsikt innen kliniske use-caser. Hun arbeider sammen med klinikere om å skape løsninger som vil forebygge og hjelpe pasientene samtidig som det kan lette klinikernes arbeidshverdag.

Marthe er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Hun har tidligere bakgrunn fra konsulentbransjen hvor hun arbeidet i skjæringspunktet IT og forretning.