Nina Linn Ulstein

produktansvarlig, Norsk Helsenett

Nina Linn Ulstein er produktansvarlig for HelseNorge, NHN. Nina er ansvarlig for at man i samarbeid med aktørene i sektoren realiserer målene for Helsenorge som nasjonal innbyggerportal.