Ole Jørgen Kirkeluten

administrerende direktør, Helse Vest IKT

Ole Jørgen Kirkeluten er administrerende direktør i Helse Vest IKT. Han er utdannet høyskoleingeniør og sivilingeniør innen datateknikk fra NTNU. Tidligere var han seniorrådgiver ved Webstep.