Svein Olav Olden

Area product owner, Norsk helsenett

Svein Olav Olden ble ansatt i Norsk helsenett i 2016 for å få på plass en helautomatisert test- og godkjenningsordning for EPJ leverandører, slik at helsesektoren vet hvilke journalsystemer som sender/mottar ehelse-meldinger som er i samsvar med standarder for meldingsutveksling (samsvar.nhn.no).

I de siste 2 årene har han jobbet i NHN divisjon Samhandlingsplattform, med produktet Pasientens prøvesvar som hovedansvar.