Hopp til innhold

Digital hjemmeoppfølging ved covid-19

Artikkelen er originalt publisert og hentet fra: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/digital-hjemmeoppfolging-ved-covid-19

Økt trygghet i en vanskelig situasjon. Det er tilbakemeldingene fra innbyggerne i seks kommuner som har tatt i bruk digital hjemmeoppfølging av pasienter smittet med covid-19.

Foto: Andrey Popov/Mostphotos

– For helsepersonell gir løsningen god oversikt over brukerne og videre oppfølging, samtidig som det reduserer smittefare, sier avdelingsdirektør for velferdsteknologi og rehabilitering, sier Liv Heidi Brattås Remo.

Rask utvikling av nytt tilbud

Da koronapandemien begynte å bre om seg vinteren 2020, var noen leverandører og fagmiljø innen utprøving av digital hjemmeoppfølging raskt ute med å se mulighetene digital hjemmeoppfølging kunne gi for oppfølging av personer smittet med covid-19.

De utviklet og testet ut et nytt tilbud, som raskt ble startet opp. Organisering av oppfølgingen ble endret og tilpasset ut fra løpende evaluering for å sikre best mulig effekt – for bruker, helsepersonell og kommunene.

Fornøyde kommuner og pasienter

Rapportene omfatter i hovedsak erfaringer fra 8 kommuner og ca. 4400 pasienter. Og det er ikke bare pasientene som er fornøyd. «Tjenesten er kostnadsbesparende, da man avlaster andre allerede belastede helsetjenester» lyder tilbakemeldingen fra en av kommunene som deltar.

Samtidig peker kommunene på at å starte med digital hjemmeoppfølging ved covid-19 krever god forankring.

– Nøkkelpersonell må involveres i beslutninger og være fleksible og raskt justere kursen ved behov. Nok ressurser ved opplæring og oppstart når man tar i bruk nye verktøy er viktig. Der det ikke var på plass, medførte det mye ekstraarbeid i ettertid, sier Liv Heidi Brattås Remo.

Les rapporten: Digital hjemmeoppfølging ved covid-19. Erfaring fra kommuner som tilbyr digital hjemmeoppfølging ved covid-19

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Alle prosjektene som har delt sine erfaringer som oppsummeres i denne rapporten, deltar i Nasjonalt velferdsteknologiprogram i regi av Helsedirektoratet. Programmet inngår i Nasjonal helse og sykehusplan.

Scroll til toppen