Hopp til innhold

EHiN søker frivillige

Vil du være med på EHiN 2021 gratis? En dag frivillig innsats mot en annen dag som vanlig deltaker (billettprisverdi 5250 NOK).

EHiN, den nasjonale konferansen for e-helse, ønsker å tilby helsefagstudenter med interesse for digitalisering deltakelse på en konferansedag mot å jobbe som frivillig på konferansen en annen dag. Men vi tar også imot andre som er interessert i fagfeltet, så sant det er plass. EHiN er en årlig konferanse som arrangeres 9. og 10. november 2021 på X Meeting Point på Skjetten, se program på www.ehin.no/2021.

Oppgavene vil bestå av f.eks. å hjelpe til med registrering av deltakere, hjelpe deltakere med å finne frem til rett sesjon, toaletter, spisesteder, bemanne informasjonsstand, chat, veilede og spre glede!

Konferansen samler helsepersonell, studenter, brukerorganisasjoner, helseforetak, kommuner, leverandører, forskere og myndigheter for foredrag, diskusjoner og utstilling av e-helseløsninger. Hvis dette høres interessant ut kontakt: elisabeth.kras@ehin.no og cora@ehin.no

(english text below the gallery)

Would you like to join EHiN for free? One day of voluntary work will give you the other day as a regular participant (Ticket value 5250 NOK).

EHiN, the national conference for e-health, offers students with an interest in digitalization participation at a conference day in exchange for volunteering at the conference’s other day. It is also possible if you’re without health related studies, but are just interested in the field, as long as there is an available spot. EHiN is an annual health conference and will be held on November 9. – 10. 2021 at X Meeting Point at Skjetten, see programme at www.ehin.no/2021.

The tasks will consist of e.g. helping register participants, helping participants find the right session, toilets and food, information, chat, guide and spread joy! The conference brings together health personnel, students, user organisations, health organisations, municipalities, suppliers, researchers and authorities for lectures, discussions and exhibition of e-health solutions. If you find this interesting please contact: elisabeth.kras@ehin.no and cora@ehin.no

Scroll til toppen