Hopp til innhold

Helge T. Blindheim – skal sørge for at flere tar CheckWare i bruk

Helge T. Blindheim

Helge T. Blindheim har nettopp begynt i CheckWare. EHiN har i den forbindelse intervjuet ham for å få innsikt i hans kompetanse og fokus fremover.

– Hei Helge, du har fått deg ny jobb i Checkware. Hva går den ut på?

«Det stemmer. Min jobb i CheckWare går ganske enkelt ut på å sørge for at flere tar CheckWare i bruk. Helse Sør-Øst sin rammeavtale for digital hjemmeoppfølging står sentralt på min agenda. Tittelen min er fin og lyder «Salgsdirektør Storkunde». I tillegg skal jeg være selskapets myndighetskontakt.»

– Fortell litt om din karriere før denne jobben. Du har hatt mange roller innen e-helse?

«Jeg har jobbet med e-helse i mange år. Jeg har vel vært nesten ni år i Microsoft til sammen – de siste årene som industriansvarlig for helse. Jeg jobbet også i Helsedirektoratet noen år, og var med på opprettelsen av Direktoratet for e-helse og de første spennende årene etterpå. Gjennomgangstema i det jeg har holdt på med har vært digitale innbyggertjenester, skytjenester og helsedata, forretningsutvikling og forretningsmodeller samt strategi og virksomhetsstyring.»

– Hva vil være ditt fokus fremover når det gjelder helsedata?

«CheckWare handler om pasientinvolvering og pasientrapporterte data i digitalt støttede pasientforløp. Denne type data vil bli viktige fremover for å analysere kvalitet i helsetjenestene og helse-effektene pasientene faktisk opplever. Mønsteranalyser og prediksjon blir et viktig supplement til beslutningsstøtte i klinikken og på virksomhetsnivå. CheckWare er en ledende aktør på dette området.»

– Kommer vi til å se deg på EHiN igjen i din nye rolle?

Svaret er entydig.

«Definitivt!»

Kjenner du noen folk i farten? Tips oss gjerne! Les mer her.

Scroll til toppen