Hopp til innhold

Ny legevakt, ny teknologi

Legevakten i Storgata er nå offisielt skiftet ut med flunkende nye lokaler på Aker sykehus. – Vi har fokus på å innføre teknologi som skal ha effektivisering som mål for helsepersonell, sier Kristine Wingård Johansen, prosjektleder i Helseetaten, Oslo kommune.

22. november klokken 08.00 var den offisielle åpningen av den nye legevakten, som har flytte fra Storgata til Trondheimsveien 233

Artikkel: Sunniva Balstad, skribent og kompetanseansvarlig, EHiN

Dato: 27.11.2023


Samarbeidsprosjekt

Forrige uke åpnet den nye legevakten i Trondheimsveien. Legevakten i Storgata, som har tatt imot pasienter i over 120 år, og hvor dagens hovedbygg er fra 1959, er byttet ut med moderne lokaler. Kristine Wingård Johansen, prosjektleder i Helseetaten, Oslo kommune, sier at lokalene var utdaterte og hadde for liten plass.

– Den nye legevakten vil ha det samme tilbudet som dagens legevakter, men med bedre kapasitet og i nye, moderne lokaler, sier Johansen.

Legevakten i Oslo er et samarbeid mellom Oslo kommune (allmennlegevakt, overgrepsmottak og psykososiale tjenester) og Oslo universitetssykehus (skadelegevakt og psykiatrisk legevakt). Det er Oslo kommune, ved Oslobygg, som har vært ansvarlig for oppføringen av bygget og videre drift.

– Når Nye Aker sykehus står ferdig i 2031, blir legevakten nærmeste nabo til et fullverdig akuttsykehus med lokalsykehusfunksjoner.

Kristine Wingård Johansen fremhever flere innovative løsninger i forbindelse med den nye legevakten. Foto: Berit Bakke/Oslo kommune

Nye teknologiske løsninger

Når det gjelder implementeringen av ny teknologi ved den kommende legevakten, peker Johansen på en rekke innovative løsninger. Dette inkluderer et nytt pasientsignalanlegg, et avansert køsystem, oppgradering av medisinsk-teknisk utstyr, innføring av et nytt RIS/PACS-system for skadelegevakten (som er en del av et regionalt prosjekt i Helse Sør-Øst for radiologi og multimedieobjekter) med tilgang til radiologiske bilder for allmennpasienter, sømløse integrasjoner mellom legevaktsentralens og legevaktens journaler for pasienter som ringer før oppmøte. I tillegg inkluderer det koblinger mellom køsystemet og journalsystemet for effektiv pasientlogistikk, integrasjon med medisinsk-teknisk utstyr for digitalisering av EKG, selvregistreringssystem for pasienter, implementering av et nytt triageringssystem og tilgang til journaldokumenter fra sykehus for leger på legevakten. Dette representerer en omfattende og helhetlig tilnærming til å forbedre pasientomsorgen gjennom bruk av avansert teknologi.

Fokus på effektivisering

– Vi har fokus på å innføre teknologi som skal ha effektivisering som mål for helsepersonell, sier Johansen og refererer til Helsepersonellkommisjonens NOU; Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Hun understrekert videre at den største utfordringen på legevakten er helsepersonellets samtidighetskonflikt.

– Vi håper og tror derfor at all innspart tid for helsepersonell på administrative prosesser og arbeidsoppgaver som ikke gir pasientsikkerhet, medfører mer tid til pasientbehandling – og som konsekvens reduserer ventetid/responstid. Informasjonsflyt mellom ulike systemer er et eksempel på dette. 

Legevakten i Oslo tester teknologiske løsninger for å forbedre kommunikasjon og samarbeid mellom helsepersonell og ulike deler av helsevesenet. De prøver ut deling av journaldokumenter, spesielt pasientens journaldokumenter, mellom sykehus og primærhelsetjenesten i samarbeid med Kommunal akutt døgnenhet på Aker, sier Johansen.

– Dette er en løsning som setter oss i stand til å dele dokumenter, og etter hvert data, på tvers av helsetjenester og forvaltningsnivåer. Alle nye integrasjoner gjøres for å lette samarbeid mellom helsepersonell og fjerne behov for unødige, manuelle steg i arbeidsprosessene. 

Opplæring i nye løsninger

For å lære opp og støtte helsepersonell i bruk av ny teknologi, sier Johansen at det har vært egne opplæringsuker i forbindelse med flyttingen av legevakten.

– Her har vi også hatt opplæring i nye systemer, inklusive nytt utstyr. Målet er at systemene skal være så intuitive at det trengs minimalt med opplæring.

Johansen sier videre at det er kontinuerlig kontakt med helsepersonellet på legevakten for å få deres tilbakemeldinger, og at helsepersonellet også har vært sentralt i utforming av de nye løsningene som tas i bruk på legevakta.

Scroll til toppen