Hopp til innhold

EHiN Webinar: Veikart til 2025 – På vei til 2030?

Se webinaret her:

Har du spørsmål til webinaret? Send dem til webinar@ehin.no!

I en rapport fra Copenhagen Institute of Future Studies skisseres en mulig vei til en Nordisk modell for digitalisering av helse. Rapporten tar for seg at dagens velferdssamfunn i Norden må bygges inn i et bærekraftig system for helse.

I desember 2020 publiserte Direktoratet for e-helse en oppdatert versjon av “Veikart for nasjonale e-helseløsninger” for tidsrammen 2021-2025. her gis det er statusoppdatering av de offentlige planer, de3r vi er npå og hvilken retning vi går.

Se mer her: https://ehelse.no/publikasjoner/veikart-for-nasjonale-e-helselosninger

I hvilken grad følger dette veikartet retningen som er staket ut i CIFS sin rapport?

Deltakere:

  • Karl Vestli, Direktoratet for e-helse
  • Ellen Normannseth, spesialrådgiver i KS avdeling for eHelse
  • Rune Simensen, direktør teknologi og e-helse Helse Sør-Øst RHF
  • Hans Jacob Moe, Marketing Lead Norway, TietoEvry
  • Petter Østbye, general manager Sectra Scandinavia
  • Thomas Smedsrud, medisinsk direktør, DIPS

Flere er invitert men ikke bekreftet – oppdateres fortløpende.

Moderatorer:

  • Elisabeth Jakobsen, Kreftregisteret
  • Nard Schreurs, EHiN
Scroll til toppen