Hopp til innhold

Vil du være med på å utvikle en virksomhet som jobber for å skape et enklere Helse-Norge?

Søknadsfrist: Utgått
Om stillingen
Sted: Oslo
Stillingsprosent: 100%
Heltid/deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Arbeidsgiver: Direktoratet for e-helse
Hjemmeside: https://www.ehelse.no/
Stillingstittel: Seksjonsleder virksomhetsstyring

Om stillingen

Har du ledererfaring og ønsker å jobbe med virksomhetsstyring i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag? Hos oss vil du bidra til at Direktoratet for e-helse når sine mål og skaper verdi i arbeidet med et enklere Helse-Norge. I direktoratet jobber vi for å realisere målet om at pasientinformasjonen skal følge pasienten gjennom hele forløpet, så vi alle opplever en trygg, effektiv og sammenhengende helsetjeneste. Som nasjonal myndighet på e-helseområdet er vi en faglig rådgiver, pådriver og premissgiver som sørger for nasjonal koordinering og styring av e-helseområdet.
Direktoratet har nylig gjennomført en omorganisering, og i den forbindelse opprettet ny stilling som seksjonsleder for virksomhetsstyring.

Vi leter etter deg som er en leder med gjennomføringskraft, og som skaper entusiasme og motiverer medarbeiderne dine. Videre er du trygg og tydelig i lederrollen, og har solid kunnskap om og interesse for virksomhetsstyring. Virksomhetsstyring er et satsningsområde for direktoratet. Du vil lede arbeidet med å videreutvikle seksjonen, med særlig oppmerksomhet på langsiktighet og utnyttelse av kompetanse på tvers av fagmiljøene, både innad i seksjonen og avdelingen.
I tillegg til virksomhetsstyring vil du ha ansvar for etatsstyring, porteføljestyring, intern sikkerhet- og beredskap, personvern og arkivfunksjonen i direktoratet.
Du vil ha personalansvar for 9 dyktige og engasjerte medarbeidere, og sammen skal dere utvikle seksjonen for å levere best mulig på oppdragene.  

Stillingen inngår i avdeling organisasjon, og rapporterer til organisasjonsdirektøren. Du vil inngå i en ledergruppe på fire, samt inngå i direktoratets utvidede ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være å:

 • videreutvikle direktoratets virksomhetsstyring, plan-, prioriterings- og rapporteringsprosesser
 • videreutvikle og ivareta direktoratets internkontroll
 • videreutvikle og, sammen med sikkerhetsansvarlig, ivareta intern sikkerhet- og beredskap
 • videreutvikle og ivareta etatsstyringen og dialogen opp mot departementet
 • videreutvikle og ivareta strategisk og operativ porteføljestyring av direktoratets prosjekt- og programportefølje, inkludert rapportering til departementet
 • ivareta strategisk- og operativ lederstøtte til direktør
 • arbeide aktivt for at direktoratet forblir en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø
 • bidra til å sikre leveranser innenfor ansvarsområdene som understøtter direktoratets virksomhetsstrategi, samt oppdrag i tildelingsbrev fra Helse – og omsorgsdepartementet
 • ha fag- personal- og budsjettansvar for seksjonen
 • delta i og bidra med din erfaring inn i egen og direktoratets utvidede ledergruppe, og være en pådriver for kunnskapsbaserte prosesser og beslutninger

Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen. 

Kvalifikasjoner

Vi søker en erfaren leder med

 • relevant høyere utdanning på masternivå (lang og svært relevant arbeidserfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om høyere utdanning)
 • relevant ledererfaring hvor du kan vise til resultatoppnåelse
 • relevant arbeidserfaring innen virksomhetsstyring, fortrinnsvis fra offentlig sektor
 • erfaring med å drive endringsprosesser
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ønsker også at du har

 •  relevant arbeidserfaring innen porteføljestyring
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 •  erfaring og kan vise til gode resultater fra flere av seksjonens øvrige ansvarsområder 

Personlige egenskaper

Som leder i Direktoratet for e-helse må du ha gode lederegenskaper, og vi ønsker at du identifiserer deg med verdiene våre: lærende, oppriktig og samlende.
 Vi søker en strategisk, analytisk og erfaren leder som kan bidra i å utvikle direktoratet. Som seksjonsleder er du resultatorientert og evner å ta hensyn til kompleksiteten i organisasjonen når behov skal utredes og prioriteres.

Vi ser etter deg som brenner for utvikling og motiveres av nye utfordringer. Du viser vilje og evne til å tenke nytt og utvikle seksjonen. Du er god til å lytte og finner løsninger i komplekse arbeidsprosesser. For å lykkes i stillingen, er det avgjørende at du har evne til å samarbeide, har gode kommunikasjonsevner og bygger gode relasjoner på tvers av ulike fagmiljøer. Du setter sammen rett kompetanse for å løse oppdrag på best mulig måte, gjerne på tvers av virksomheten. Du er en pådriver som skaper engasjement og engasjerer deg i små og store prosjekter der du kan bidra med din faglige ekspertise. Er du i tillegg strukturert og har gode gjennomføringsevner.? Da ønsker vi gjerne å høre fra deg!

Vi tilbyr

Hos oss vil du få en viktig rolle for organisasjonens utvikling i tiden fremover. Du vil inngå i et arbeidsmiljø med ambisiøse, kompetente og engasjerte medarbeidere. Videre kan vi tilby:

 • stilling som seksjonssjef (stillingskode 1211) med årslønn som tilsvarer kr 896 500 – 1 100 000 (dersom du er spesielt godt kvalifisert til stillingen, kan høyere lønn vurderes)
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode permisjonsordninger og tilrettelegging i de ulike livsfasene
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid med sommertid fra mai til september og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden og sosiale aktiviteter
 • faglig utvikling med blant annet mulighet for seminarer, kurs og hospitering
 • moderne lokaler sentralt på Skøyen (Oslo)

Vi tror på like muligheter
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uansett alder, kjønn, arbeids- og livserfaring, hull i CV-en, seksuell legning, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Vi i Direktoratet for e-helse ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for deg, dersom du har behov for dette. Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk på stillingen her

Kontaktinformasjon

Heidi

Heidi Amundsen, Organisasjonsdirektør

 Telefon:+4793033294

 LinkedIn-profil

Vil du ha din stillingsannonse på EHiN send oss en mail: nard@ehin.no

Scroll til toppen