Skip to content

– Systemet skal støtte oss, ikke styre oss

Intervju: Sunniva Balstad, Skribent og kompetanseansvarlig i EHiN

14. april, 2023


Regin Hjertholm gjorde frustrasjon om til handling – da han for over 25 år siden så seg lei på lite brukervennlige digitale løsninger mens han jobbet som fastlege i Eidsvåg kommune. Deretter har han utmerket seg som en pådriver innen mange prosjekter omkring ehelse med den hensikt å bedre løsningene. Han har mottatt allmennlegeprisen, og nylig ble han tildelt hedersprisen på Dataforeningens eHelsekonferanse i mars. Vi tok praten med mannen med engasjementet, om viktigheten av trekantsamarbeid og hvordan å skape de gode løsningene.

Regin Hjertholm

– Takk for sist, og gratulerer med ehelseprisen som du fikk for omfattende og langvarig innsats på ehelsefeltet i Norge. Hva betyr det å få denne prisen?

– Jeg håper prisen kan gi drahjelp til at vi leger oppnår våre mål innen ehelse. Det er fokus på å lette det kliniske arbeidet med god arbeidsflyt, og støtte til å gjøre en bra jobb for pasientene.

– Kan du fortelle litt om din bakgrunn, og hva som har ledet til ditt engasjement innen forbedring av ehelseløsninger i Norge?

– Jeg har jobbet som allmennlege ved Eidsvåg legekontor siden 1990. Jeg så tidlig at elektronisk pasientjournal med tilhørende dataverktøy kunne hjelpe oss leger til å gjøre jobben enda bedre. På den annen side var mye av verktøyet umodent og dysfunksjonelt, slik at mye tid og krefter gikk tapt i unødig tunge arbeidsprosesser. Jeg har ønsket å bidra til å fjerne det som forstyrret legens arbeid, det som er ineffektivt og som kan true pasientsikkerheten. Mitt engasjement tar utgangspunkt i klare behov som oppleves i min kliniske praksis i hverdagen. Jeg vil bruke min medisinske kompetanse effektivt og fornuftig, og ha tid til pasientene.

– Du nevnte i din tale fra scenen at brukere, leverandører og myndigheter må jobbe sammen. Hvorfor er dette trekantsamarbeidet viktig, og hvordan ser du for deg at det kan styrkes? 

– Dette bygger på min erfaring. Prosjekter som ikke tar tilstrekkelig hensyn til en av aktørene går alltid dårlig. Vi har ulik kompetanse og ser saken fra litt ulike synsvinkler. Vi er helt avhengige av hverandre og vi har masse å lære av hverandre. Jeg hadde aldri kunnet bygge opp min egen helsekompetanse uten tett kontakt med leverandører og statlige organer.

– Du har også vært en sentral person involvert i EPJ-løftet, og i tillegg har du vært tilknyttet Pasientens legemiddelliste-piloten (PLL) i Bergen – som du blant annet snakket om på EHiN2022 sesjon “Hvordan lykkes vi med innføringen?”. Hva er status med PPL i dag?

– Det er trolig 18.000 pasienter med PLL i Bergen i dag. Infodoc (EPJ) sin PLL løsning fungerer utrolig bra etter mange års finpuss. PLL i Bergen er et utprøvingsprosjekt, vi har erfart ting i praksis som ikke er mulig å se i test og når man skriver kravspesifikasjoner. Disse erfaringer har vi gitt videre til NHN og direktoratet for e-helse slik at SFM skal bli best mulig, og senere nasjonal bredding av PLL skal gli lettere. Sykehus og kommune har slitt med sine løsninger, men nå er det heldigvis bedre tilbakemeldinger fra sykehuskolleger på siste versjon av FM og kurveløsningen Meona.

– Hva er viktig for klinikere når vi skal skape gode ehelseløsninger?

– Verktøy som er spesialtilpasset vår arbeidsflyt og som er intuitivt og lett å bruke. Man skal kunne jobbe raskt med dokumentasjon, og for å få støtte til gode avgjørelser. Få tastetrykk og enkel gjenbruk av data. Systemet skal støtte oss, ikke styre oss. Varsler og obligatoriske felt må reduseres til et minimum, men vennlig, diskret støtte er en hjelp. Kontekst skal bestemme hva vi presenteres for. Klinikerne skal prioritere hva som skal lages og hva som skal vises. Informasjonsoverload er farlig. Data skal være tilgjengelig når de trengs, deling som ikke går ut over personvern er viktig.

– Hva tenker du er viktig å fokusere på fremover med tanke på fremtidige utarbeidelser og implementering av ehelseløsninger?

– Få opp bruk av API som kan sy sammen systemene i Norge. Her synes jeg satsingen på FHIR og smart on FHIR har vært for svak, dette er infrastruktur som trenger statlige incentiver. Fortsette arbeid med standarder, men fokusert ved å prioritere det som det oftest er behov for å dele. Styrke det norske leverandørmarkedet; noen må lage verktøyet og ha muskler til å få levert det raskere og bedre. Det er så mye bra som er tenkt ut, men som det ikke er ressurser til å lage. Leverandørene må samarbeide, og sammen løse norske utfordringer. Satse på kjernejournal, PLL, pasientens prøvesvar og single sign-on med helseID. Stortinget må snarest fjerne juridiske hindringer som tidvis skaper absurde blokkeringer.

– Hvor går veien videre for deg nå, innen ehelsefeltet?

– Jeg skal bidra videre til å få alt dette godt ned på jorden og praksisnært. Fokus på enkle ting som kan gi stor effekt. Skrelle vekk luksus. Jeg stiller opp der jeg har tro på at vi kan få til å lage verktøy som gjør en forskjell.

– Ser vi deg på EHiN i år?

– Jeg pleier å komme hvert år.

Les mer om Regins mottagelse av ehelseprisen her.

Scroll To Top