Pasientens legemiddelliste – hvordan lykkes vi med innføringen?

Uheldig og feil legemiddelbruk reduserer livskvalitet, forårsaker dødsfall og koster samfunnet millioner av kroner. En viktig årsak til feil legemiddelbruk er mangel på oppdatert informasjon om pasientens legemiddelbehandling på tvers av virksomhetene i helsetjenesten. Digitalisering av legemiddelområdet vil være et viktig tiltak for å sikre oppdatert og riktig legemiddelinformasjon, og målet med pasientens legemiddelliste er nettopp å etablere én felles digital oversikt over pasientens legemidler. Hvordan kan kommune og stat samarbeide best mulig for å sikre innføringen av pasientens legemiddelliste?

I samarbeid med bl.a. KS


Status PLL og veien videre
v/Rune Røren, programleder i legemiddelprogrammet for Direktoratet for E-helse


Innlegg om innføringsstrategi på Legemiddelområdet
v/Heidi Slagsvold, spesialrådgiver, KS


Erfaringer fra utprøving av Pasientens legemiddelliste
v/Regin Hjertholm, fastlege Bergen kommune, Jan Stavenes, lege i spesialisering, Helse Bergen, Lars Nedrelid, Prosjektleder i Bergen kommune & Kristin Brekke, seksjonsleder Bergen kommune