Psykisk helse hos barn og ungdom

Moderator: Anita Moe Larsen, Nordic Neurotech


Ungdommer i BUP sine erfaringer med videokonsultasjoner

v/Monika K Gullslett, professor USN og NSE & Henriette Lauvhaug Nybakke, Phd stipendiat, NSE


Samskaping med barn – Hvordan gjøre tannklinikken til et trygt sted?

v/Ingrid Berg Johnsen, Tannhelse Midt & Randi Krog Eftedal, forskningsrådgiver Tannhelse Midt

Vi vil fortelle om vårt arbeid med digitale verktøy for forebygging og håndtering av tannbehandlingsangst hos barn og ungdom, med særlig vekt på utvikling og testing av animasjonsfilmer. Vi vil fortelle om samskapende aktivitet rundt utvikling av filmene, evaluering av filmene og iterativt arbeid i den forbindelse samt hvordan vi arbeider videre med dem.


ZuperSmart – et stressmestringsverktøy for barn
v/Christine Rygg, Forsknings- og administrasjonskonsulent, avdeling for digital helseforskning, OUS og Elise Flakk Nordang, seksjonsleder innholdsredaksjonen, avdeling for digital helseforskning, OUS.

I ZuperSmart kan barn bli kjent med ulike strategier som kan være til støtte i hverdagen gjennom virtuelle verdener. Her kan barna lære om hva man kan gjøre når de opplever noe som for eksempel kan være stressende, når de har det litt ugreit, ikke får sove, trenger litt mer energi eller bare å øve på å si gode ting til seg selv og andre. Bli kjent med ZuperSmart, en app som er laget for og sammen med barn fra 6-12 år.

ZuperSmart er utviklet hos Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus, i samarbeid med RVTS ØST.