Kunstig intelligens anbefales!

Kunstig intelligens i helsetjenesten: Hva må være på plass for at vi skal kunne implementere og drifte AI? Hva skal prioriteres? Hvem skal være ansvarlig? Hvilke mulige gevinster og dilemmaer ser vi for oss? Hvem kan vi lære av?

Debatten knyttes opp til en ny rapport om AI, skrevet av Nasjonalt senter for e-helseforskning, som lanseres på EHiN 2022. Rapporten inneholder forslag og anbefalinger om til myndighetene om implementering av kunstig intelligens i helsetjenesten. Kunnskapen er basert på kvalitative intervju, oppsummering av eksisterende forskning, strategier og rapporter.

Hør politikere og fagpersoner debattere dette aktuelle og viktige temaet.

Moderator: Sunniva Rose, kjernefysiker, Norsk Kjernekraft