Når sykehuset flytter hjem til innbygger – er kommunene klare?

Det er en ønsket dreining av helsetjenestene at flere skal behandles i eller nært hjemmet. Dette utfordrer kommunene på flere områder; samhandlingsløsninger, deling av data, finansiering, kompetanse mm. Er forutsetningene til stede for denne dreiningen? Vi får høre resultater av kartleggingen «Konsekvenser av å flytte tjenester hjem» og de ulike aktørenes bidrag til at dette kan skje.

I samarbeid med bl.a. KS.
Moderator: Terje Wistner, KS


Hva sier rapporten: Konsekvenser av å flytte tjenester hjem
v/Liv Heidi Brattås Remo, Helsedirektoratet


Hva skal til for at kommunen er klar
v/Kristine Skjøthaug, Stavanger kommune


Digital hjemmeoppfølging i Helse Sør Øst
v/Ole Johan Kvan, leder IKT koordinering, Helse Sør-Øst


Samtale
Medvirkende: Kristine Skjøthaug, avdelingssjef, Stavanger kommune,
Jan Arild Lyngstad, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet, Eva Wensaas, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet, Lars Dahle, grunnlegger, Dignio