Elin Ingeborg Sletvold Gabrielsen

saksbehandler, Bærum kommune

Elin Ingeborg Sletvold Gabrielsen jobber som saksbehandler for tildelingskontoret i Bærum kommune. Her jobber hun bl.a med tildeling og forvaltning av elektronisk medisineringsstøtte. Hun kan mye om hvordan kommunen jobber med brukerutvelgelse av tjenestemottakere og tildeling av elektronisk medisineringsstøtte.