Fredrik Syversen

Direktør for strategi- og forretningsutvikling, IKT-Norge
Moderator

IKT-Norge er Norges fremste næringsorganisasjon for digitale selskaper. Frederiks jobb inkluderer tett kontakt med medlemmer og nøkkelpartnere i IKT Norge, samt politiske institusjoner, selskaper, nettverk og teknologimiljøer som befinner seg i krysningen mellom digitalisering og næringsutvikling, med formål om å stadig utvikle norsk IKT-næring. Fredrik har et særskilt ansvar for helseteknologi i IKT-Norge,noe han har hatt i over 10 år. I dag er over 100 IT-selskaper en del av IKT-Norges nettverk av eHelsebedrifter. Fredrik var med når EHIN ble etablert for 10 år siden.

Viktige ansvarsområder:

Ansvarlig på eHelse-området for IKT Norge

Lobbyvirksomhet på vegne av IKT-bransjen

Ansvarlig for kontakten med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd, Helse- og omsorgsdepartementet, (e-)Helsedirektoratet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet og EnergIDirektoratet

Hjelpe selskaper med å møte markedets krav, eiere, finansmiljø og offentlige finansieringsorganer