Line Helen Linstad

seniorrådgiver, NSE

Line Helen Linstad er PhD – student og seniorrådgiver, og har jobbet ved Nasjonalt senter for e-helseforskning siden januar 2002. Hun har tolv års erfaring som leder fra Nasjonalt senter for telemedisin og Nasjonalt senter for e-helseforskning.