Mari S. Kannelønning

stipendiat, OsloMet

Mari S. Kannelønning er stipendiat i samfunnsvitenskap med spesialisering i informasjonsstudier ved OsloMet. Hun har forsket på innføring og ibruktagning av KI i norsk helsetjeneste i tre år, og har akkurat levert sin avhandling. Gjennom doktorgradsarbeidet har hun forsket på forventninger til KI i helsetjenesten, hvordan ulike interessenter jobber for å realisere KI i helse, og hva som skjer når spesifikke KI-teknologier nærmer seg innføring i reell sykehusdrift. Mari er særlig engasjert i hvordan vi kan gå fra teoretiske diskusjoner om muligheter og utfordringer ved KI til bærekraftig KI-bruk.